Mariesjöterminalen

En kombiterminal av hög standard

Olssons Åkeri ansvarar fördriften av Mariesjöterminalen i Skövde. Terminalen har bästa strategiska läge utmed Västra Stambanan, varifrån transporttiden med tåg, till Stockholm är två timmar och till Göteborg 1 timme. Bättre läge kan man nästan inte ha.

Stora lagerytor både inomhus, 12 000 kvadratmeter, 18 000 kvadratmeter utomhus och 550 kvadratmeter kontorsytor mm. All lastning och lossning av förädlade produkter sker inomhus, i stora hallar, både vad det gäller järnvägsvagnar och lastbilar. Generösa öppettider, gott om järnvägsspår, toppmodern och miljövänliga truckar och lastmaskiner. Här finns lyftkapacitet upp till och med 45 ton.

Vi står för helheten

På Mariesjöterminalen hanterar och lagrar vi mest in skogsindustriella produkter för bland annat SCA och DS Smith, som sedan distribueras ut till olika mottagare i Sverige, Norge och Danmark.

I ovan uppdrag ingår lossning, lastning, spedition, hantering och administrativa tjänster. Ett annat stort uppdrag är ankommande containers nere från Europa, med koks till Volvos Gjuteri i Skövde.